Інформаційной та комунікативної політики

Актуально
Результати опитувань населення з питань благоустрою міста не беруться до уваги при прийняті управлінських рішень.
1 коментар1 | 281 перегляд281 | 1 рік тому | Актуально | Добропілля | 5.69
Актуально
Рішення Громадської ради не беруться до уваги керівництвом міста.
Немає коментарів0 | 227 переглядів227 | 1 рік тому | Актуально | Слов'янськ | 4.92
Актуально
Різні погляди серед учасників АТО щодо проектів, які повинні отримати фінансову підтримку з місцевого бюджету. Відсутність компромісу з місцевою владою.
Немає коментарів0 | 225 переглядів225 | 1 рік тому | Актуально | Маріуполь | 4.00