Інформація про Геоінформаційну систему моніторингу, аналізу, оцінки та вирішення конфліктів

Цей сайт є веб сервісом «пілотного» експерименту «Впровадження практик ефективного вирішення конфліктів через створення постійної геоінформаційної системи моніторингу, аналізу, оцінки і вирішення конфліктів» в Донецькій і Луганській областях, в результаті якого виникла сама назва цього сайту  - "Геоінформаційна система моніторингу, аналізу, оцінки та вирішення конфліктів" (скорочено - ГІСМАОВК), як веб-платформи, на якій:

  • висвітлюються новини, події, 
  • мепінгуються та рейтингуються конфлікти, 
  • спілкується спільнота: аналітики, посередники, радники та експерти,
  • публікується інша інформація,

під загальним визначенням всієї  роботи та загальною назвою, яку вже, як термін використовує спільнота цього веб-ресурсу - ГІСМАОВК.

Історія виникнення ініціативи.

Ініціатива виникла на Консультативній раді з питань соціальної єдності (скорочено - КРС), яка працює при Програмі ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP) в Луганській області та складається з громадських лідерів та представників органів влади, засідає в міру накопичення питань та ініціатив і допомагає складати і коригувати робочі плани UN RPP за напрямком її роботи «громадська безпека та соціальна згуртованість». Члени та членкині КРС допомагають розробляти окремі креативні активності, впроваджувати різноманітні цікаві спільні напрацювання та проекти, розвиваються самі та намагаються розвивати громадянське суспільство навколо себе, сприяють реформам в державі з урахуванням новітніх та інноваційних підходів у різних сферах. Так, саме після навчання навичкам медіації членів цієї КРС, які також входять й до складу різноманітних організаційних структур при органах влади різного рівня (громади, райони, область), розробили ініціативу під назвою «Впровадження практик ефективного вирішення конфліктів через створення постійної геоінформаційної системи моніторингу, аналізу, оцінки і вирішення конфліктів».

Презентували та обговорили цю розробку на засіданнях Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при Луганській обласній державній адміністрації, та після обговорень тепер це стало «пілотним» експериментом.

Таким чином, ідея щодо цього експерименту виникла за підсумками засідань КРС та на підставі наявності фактів конфліктних ситуацій, з якими вже стикалися у своєї роботі члени КРС та представники Робочих груп з питань безпеки та згуртування в громадах (що працюють в 15-ти пілотних громад Луганської області при підтримці UNRPP). Адже, ні для кого не секрет, що, в громадах наявні конфлікти пов'язані з децентралізацією, конфлікти земельного характеру, конфлікти між школою і батьками, конфлікти між певними групами населення, конфлікти між військовими і місцевим населенням, між підприємствами і владою, владою і НГО та ін.

Слід зазначити, що члени та членкині КРС періодично також беруть участь у врегулюванні конфліктів через різні види інтервенцій. Так наприклад, одним з видів такої інтервенції став і Діалоговий Форум 4-6.08.2018 "Соціальне згуртування в контексті плюралізму думок реформи децентралізації: Актуальні питання, які турбують громадськість" для двох областей за участю представників Верховної Ради, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (скорочено – МінТОТ) та Мінекономрозвитку (комплексна звітна стаття з відео і фото, окремим Аналітичним звітом тут: 

http://ndo.lg.ua/news/106-otsialna-yednist-shchodo-plyuralizmu-reformy-detsentralizatsiyi-aktualni-pytannya-shcho-turbuyut.html

Ідея проведення самого Форуму та визначення його теми - як конфліктно-чутливої, актуальної для обговорення, виникла за результатами надходження проблемних питань і залучення до консультування щодо цих питань членів КРС. Тому, самі члени та членкині КРС і зініціювали цей досить успішний за відгуками Форум, який пройшов саме в «діалоговому форматі», за участю представників усіх рівнів влади. Як наслідок - досягнуто розуміння ситуації в цілому, шляхом діалогу «знизу до верху» донесені деякі актуальні проблеми представників громад, які центральні органи влади взяли до уваги і публічно пообіцяли вирішити і врахувати в своїх політиках, проектах рішень, в тому числі і проектах законодавчих актів, що знайшло відображення в Аналітичному звіті Форуму, рекомендаціях за його підсумками та Резолюції щодо їх виконання .

Слід також врахувати той факт, що багато людей вже були навчені та готові для консолідації зусиль, а також приймати участь в організації системної роботи по впровадженню методик примирення на практиці вирішення конфліктів (фасилітатації діалогів, інших - ненасильницьке спілкування, аргументаційні переговорні техніки, дебати, медіація, тощо). Звісно, що використання цих методик робить подальшу організацією компаній адвокатування та захисту прав малозабезпечених груп громадян, більш ефективним. Тим більше, що таким методикам, як наприклад, «вміння працювати з конфліктами і в конфліктному середовищі», «Дебатна майстерність», багато партнерів за рахунок UN RPP вже навчалися (тільки в 2018 році були організовані «Школа Дебатів», «Школа Амбассадор Миру», «Медіація. Базовий курс» для членів КСС і лідерів НГО та їх партнерів).

http://ndo.lg.ua/ru/news/140-v-luhanskiy-i-donetskiy-oblastyakh-na-desyatok-rehionalnykh-mediatoriv-stalo-bilshe.html

http://ndo.lg.ua/news/90-navchannya-perehovoram-yak-instrumentu-vyrishennya-konfliktiv.html

http://ndo.lg.ua/news/210-ambasadory-myru-prodovzhuyut-pidvyshchuvaty-vlasni-kompetentsiyi-ta-hotuyutsya-dlya-podalshoyi-r.html

Тобто, сьогодні вже є критична маса, навчених людей деяким ефективним способам вирішення конфліктів з метою примирення і налагодження взаєморозуміння в спільнотах.

Це люди, які пройшли ті чи інші відповідні навчання UN RPP, інших міжнародних організацій і донорів, значно розвинули свій потенціал як «посередників у вирішенні конфліктів» і тепер стали готові для консолідації зусиль та щодо прийняття участі в організації системної роботи в рамках запропонованого «пілотного» експерименту під назвою: «Впровадження практик ефективного вирішення конфліктів через створення постійної геоінформаційної системи моніторингу, аналізу, оцінки і вирішення конфліктів».

Поки, як «пілот», цей експеримент, буде реалізовуватися в Луганській області, так такий, що отримав підтримку з боку фахівців Луганської обласної державної адміністрації, однак, що не виключає залучення до цього процесу представників партнерських організацій Донецької області.

Очікувані результати.

Результатами цього пілотного експерименту має стати:

  • створення «Геоінформаційної системи моніторингу соціальних конфліктів» (у вигляді цього веб-ресурсу з певними функціями, куди надходитиме інформація про існуючи конфлікти в громадах Луганської області);
  • формування «мережі посередників», які, можливо так само будуть і постачальниками інформації для вищевказаного веб-ресурсу (ресурс передбачає і «відкриті звернення» і збір даних від існуючи[ Робочих груп з питань громадської безпеки і згуртуванню в громадах, які створені і працюють за підтримки UN RPP), а також будуть використовувати його дані для організації роботи з вирішення конфліктів в громадах Луганської, «пілотної», області;
  • моніторинг за допомогою координаторів Робочих груп з безпеки і соціальному згуртуванню в громадах, сформованої «мережі посередників» і роботи веб-ресурсу (де так само передбачається робота окремих аналітиків з інформацією про конфлікти з відкритих джерел і в соціальних мережах). Планується зробити 2 рази (1 звіт за два місяці), який буде розглядатися Консультаційним радою по згуртуванню, з рейтингуванням конфліктів / проблем і визначенням типу «інтервенцій» для їх вирішення, з подальшим залученням до процесу їх дозволу фахівців «мережі посередників» та інших фахівців різного рівня при необхідності.

Передбачається, що «мережа посередників» сформується та працюватиме, а мінімум 20-тиїї регіональних фахівців з Луганської та Донецької областей, набір яких буде здійснено на конкурсній, з подальшим відповідним розвитком та навчанням, запровадженням етичних та процедурних стандартів роботи мережі.

В цей пілотний експеримент залучатимуться при необхідності різні профільні експерти, а загальну координацію буде здійснювати КСС за підтримки експерименту Програми ООН із відновлення та розбудови миру та її відповідальних фахівців напряму роботи «громадська безпека і соціальне згуртування».

Вся робота спільноти - аналітиків конфлікту, експертів та радників, посередників, що представляє собою замкнутий цикл роботи від виявлення, зазначення, аналізу, оцінки та організацією роботи над конфлікт-кейсами тепер називається "Геоінформаційна система моніторингу, аналізу, оцінки та вирішення конфліктів", або скорочено - ГІСМАОВК.

Слід зазначити, що апробація ГІСМАОВК тривала протягом останнього кварталу 2019 року. Вся опрацьована за цей період робота була представлена експертній спільноті Програми ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP) та суспільству Програми розвитку ООН (UNDP) у вигляді наступних презентацій:

  • щодо загальної системи:

  • щодо аналітичного компоненту роботи:

  • щодо посередницького компоненту роботи: 

Після чого, ГІСМАОВК і спільнота, задіяна в її роботі отримала підтримку для продовження та розширення своєї діяльності, яка триває й у теперішній час. 

За ходом реалізації та новинами щодо цієї роботи слідкуйте в розділах: новини, аналітика, мапа конфліктів.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру.реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують тринадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади,       Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

Геоінформаційної системи моніторингу, аналізу, оцінки і вирішення конфліктів