​Відкритий конкурс з відбору посередників для врегулювання конфліктних ситуацій, які мепінговані в ГІСМАОВК

​Відкритий конкурс з відбору посередників для врегулювання конфліктних ситуацій, які мепінговані в ГІСМАОВК

Оголошуємо відкритий конкурс з відбору посередників (медіаторів, фасилітаторів діалогу тощо) для врегулювання конфліктних ситуацій, які мепінговані в Геоінформаційній системі моніторингу, аналізу, оцінки та вирішення конфліктів (ГІСМАОВК)

Громадська організація «Центр права та посередництва» в рамках ініціативи «Геоінформаційна система моніторингу, аналізу, оцінки та вирішення конфліктів у взаємодії з Робочими групами із громадської безпеки та соціальної згуртованості (відновлення)», що реалізується за сприяння Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу, наданої у рамках проекту «EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні», оголошує відкритий конкурс з відбору посередників (медіаторів, фасилітаторів діалогу тощо) для врегулювання конфліктних ситуацій, які мепінговані в Геоінформаційній системі моніторингу, аналізу, оцінки та вирішення конфліктів (ГІСМАОВК), а саме в громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.


Термін подання конкурсних документів: 29 лютого 2023 р. до 18:00

Предметом відбору є: послуги посередника для врегулювання конфліктних ситуацій, а саме: роботи з проведення аналізу конфліктів; підготовки, організації та проведення заходів з фасилітації/медіації для вирішення конфліктів в громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, серед учасників навчання «Мирні методи роботи із конфліктами (медіація, фасилітація діалогу, переговори)» або «Професіоналізація в сфері мирних методів у вирішенні конфліктів. Стандарти та етика в роботі» для регіональних посередників (медіаторів, фасилітаторів діалогу, посередників у вирішенні конфліктів), які планують працювати з конфліктами Геоінформаційної системи моніторингу, аналізу, оцінки та вирішення конфліктів (ГІСМАОВК)».

Послуги з посередництва з метою врегулювання конфліктних ситуацій в громадах будуть передбачати підтримку роботи ГІСМАОВК у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, шляхом проведення повного аналізу виявлених конфліктів, підготовки інтервенцій у конфлікти та проведення заходів з врегулювання конфліктів у громадах (медіації, фасилітації діалогу тощо), де мепінговані конфлікти та розподілені для роботи відповідно рекомендацій ментора-посередника.

Посередник відповідає за:

 • проведення повного аналізу конфліктів, доданих до ГІСМАОВК згідно з існуючою методологією (картографування конфліктів, аналіз вмісту джерел, картографування зацікавлених сторін, розробка підходів до врегулювання конфліктів та проектування належного втручання в конфлікти (медіація та/або фасилітація діалогу тощо). Не менше 2 ситуацій (конфлікт-кейсів) повинні бути опрацьовані та проаналізовані та не менше 2 заходів з врегулювання по кожному кейсу повинно бути опрацьовано окремо з розробленими сценаріями проведення заходів з врегулювання (медіації, фасилітації діалогу тощо) та послідуючою експертною підтримкою через інші заходи до повного вирішення конфлікту або попередження/призупинення процесів ескалації;
 • підтримує зв'язок з місцевими експертами, органами самоврядування та НУО для розробки належних планів втручання в конфлікти після їх затвердження координатором з медіації та посередництва. Під час підготовки до інтервенцій слід проводити щонайменше 2 заходи з врегулювання (діалогові зустрічі, медіації тощо) чи зустрічі зі сторонами у режимі он-лайн або офлайн для конфліктуючих сторін. Посередник проводить підготовку, організацію та саму інтервенцію у конфлікт-кейс.
 • організовує не менш 4 онлайн/офлайн заходів з врегулювання конфлікту (діалогова зустріч, медіація, посередництво тощо) за обраними мінімум 2-ма конфлікт кейсами в громадах, готує звіт про кожну подію. Можлива ко-медіація або ко-фасилітація. Готує звіт про проведені заходи.

Строк надання послуг: строком до 31.08.2024 р. або до повного виконання зобов’язань сторонами від дати підписання Договору надання послуг. Надання послуги має включати все зазначене вище в основних технічних вимогах до роботи посередника (Медіатора чи фасилітатора діалогу тощо).

Вимоги до постачальника послуг – учасника конкурсу:

До участі у конкурсі запрошуються суб’єкти підприємницької діяльності (ФОП), належним чином зареєстровані за законодавством України та з можливістю надати оригінали супроводжуючих документів з печаткою та підписом (договір про надання послуг, рахунок-фактура, акт виконаних робіт), та які на даний момент здійснюють підприємницьку діяльність і фактично знаходяться на території України. Відповідно до статті 11 частини 2. Закону України “Про медіацію”, Медіатор може надавати послуги з медіації на платній чи безоплатній основі, за наймом, через суб’єкта, що забезпечує проведення медіації, через об’єднання медіаторів або індивідуально.

Медіатор проводить медіацію індивідуально як фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, або як фізична особа — підприємець.

Питання щодо проведення медіації як незалежної професійної діяльності не узгоджено діючим законодавством України.

Учасник конкурсу надає організатору наступні документи:

 1. Копія документів, що підтверджують державну реєстрацію як ФОП, податковий статус (єдиний податок), банківські реквізити відповідно Закону України “Про медіацію” суб’єкти підприємницької діяльності які на даний момент здійснюють підприємницьку діяльність і фактично знаходяться на території України)
 2. Лист зацікавлення (форма довільна).
 3. Підтвердження навчання (наявність сертифікату «Мирні методи роботи із конфліктами (медіація, фасилітація діалогу, переговори)», проведеного в рамках ініціативи «Геоінформаційна система моніторингу, аналізу, оцінки та вирішення конфліктів у взаємодії з Робочими групами із громадської безпеки та соціальної згуртованості (відновлення)», або навчання «Професіоналізація в сфері мирних методів у вирішенні конфліктів. Стандарти та етика в роботі» для регіональних посередників (медіаторів, фасилітаторів діалогу, посередників у вирішенні конфліктів), які планують працювати з конфліктами Геоінформаційної системи моніторингу, аналізу, оцінки та вирішення конфліктів (ГІСМАОВК)». Надати копію.
 4. Сертифікати про проходження навчання базової підготовки медіатора (мінімум 90 годин), спеціалізованої підготовки медіатора, фасилітатора діалогу, посередництва у роботі з конфліктами, мирні методи роботи з конфліктами тощо.
 5. Профайл (резюме) детального попереднього досвіду роботи.

Критерії Технічної оцінки кандидатів Конкурсу (відповідність компетенціям посередника (медіатора та фасилітатора діалогу)):

 1. Конфліктологічні
 2. Комунікативні
 3. Процедурні
 4. Рефлексивні
 5. Правові
 6. Цифрові або Digital

Істотні критерії (умови) відбору конкурсних пропозицій:

 1. Відповідність учасника кваліфікаційним вимогам конкурсного оголошення;
 2. Відповідність поданих документів умовам конкурсного оголошення;
 3. Якість опису послуг та відповідність очікуванням організатора;
 4. Найвищий результат Технічної оцінки відповідності компетенціям посередника за результатами Співбесід

Конкурсні процедури

Запитання щодо конкурсу надсилати в електронному вигляді за ел. адресоюinfo@gismaecr.org.uaдо 18:00 29 лютого 2024 року.

Конкурсні пропозиції, мають бути чинними та не підлягатимуть внесенню змін з боку учасників конкурсу, що їх подали, до повного завершення надання послуг.

Конкурсні документи повинні бути складені українською мовою, підписані уповноваженою особою учасника та засвідчені печаткою (за наявності), та у електронному вигляді (у форматі PDF) надіслані учасником на електронну адресу ГО “Центр права та посередництва” peace.cpp@gmail.com та копія листа на gismaecr@gmail.com з темою листа «Конкурс: з відбору посередників для врегулювання конфліктних ситуацій, які мепінговані в ГІСМАОВК у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.” до 29 лютого 2024 до 18:00.

Всі конкурсні пропозиції, отримані організатором після кінцевого терміну їх подання, а самепісля 18:00 29 лютого 2024 року, розгляду не підлягатимуть.

За результатами конкурсу будуть відібрані посередники (медіатори/фасилітатори діалогу тощо) з метою надання послуг врегулювання конфліктних ситуацій (мінімум для 45 кейсів конфліктів, не менше 90 заходів врегулювання загалом), які мепінговані в ГІСМАОВКуДніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Визначення переможця конкурсу, відбудеться шляхом розгляду наданих документів на відповідність умовам конкурсу, викладеним у конкурсній документації. Після проведення технічної перевірки наявності необхідного пакету документів, учасникам буде запропоновано пройти співбесіду з експертами проєкту.

Результати конкурсу будуть повідомлені організатором учасникам шляхом надсилання відповідних повідомлень електронною поштою протягом не більше ніж семи робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможців.

Додаткові застереження

Учасник цієї загальної процедури (відкритого конкурсу) приймає до уваги та погоджується з тим, що організатор конкурсу залишає за собою право вимагати від учасника конкурсу додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього технічного завдання

Учасник цієї загальної процедури (відкритого конкурсу), надсилаючи документи для участі у загальній процедурі (відкритому конкурсі) за цим технічним завданням, підтверджує своє розуміння та згоду з тим, що організатор може відхилити його кандидатуру 

15:20
298
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...